Algemene voorwaarden

 

 

Bij aanmelding en deelnemen aan een yoga les of creatief coachen, ga ik ervan uit dat je deze voorwaarden gelezen hebt, en hiermee akkoord gaat.

 

1. Als je, je aanmeld voor een les/coaching wordt om je naam, adres, telefoonnummer, t.b.v. mijn administratie gevraagd.

 

2. Het betreft een onderneming voor yoga lessen en creatief coachen.

 

3. In bepaalde gevallen kan ik besluiten om af te zien van deelname aan een les of afspraak en kan ik je doorverwijzen naar een arts/specialist.

 

4. Het verzwijgen van aandoeningen met de eventuele daarbij komende gevolgen zijn de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Mengelmoes is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele schade en/of letsel.

 

5. Eventueel medicijngebruik of behandeling van een arts of specialist of een andere vorm van therapie, dient u vooraf aan mij mee te delen. Misschien is een aanpassing in de les/coaching dan noodzakelijk. Mengelmoes is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel tijdens en/of na een les/ coaching als gevolg van het verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

 

6. Mengelmoes is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen.

 

7. Gemaakte afspraken kunnen 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan je door berekend.

 

8. Ethiek en hygiëne zijn bij mij vanzelfsprekend, ik verwacht dit ook van mijn deelnemers.

 

9. Betaling geschiedt contant of per bankbetaling voor of na de les.

 

10. Klachtenprocedure: Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de les dan kun je dat in 1e instantie melden bij mij. Ik zal je klacht serieus behandelen en in voorkomend geval verbetervoorstellen met je afspreken.